Lego DUPLO soutěž s Hvězdou Lega

Pořadatel soutěže: Irena Mužíková/HVĚZDA LEGA, IČ: 71275029, se sídlem: Poljanovova 3158/5, Praha 12, 14300

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 4. 3. 2020 - 11. 3. 2020 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/.

  1. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky „Jaké je Vaše nejoblíbenější Duplo zvířátko a zda ho máme taky v nabídce našeho eshopu www.hvezdalega.cz? “.Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním statusem. Pořadatel soutěže náhodně vybere 1 výherce, který správně zodpověděl soutěžní otázku a zapsal ji do komentáře pod soutěžním statusem.

  1. VÝHRA V SOUTĚŽI:

Výherce získá LEGO DUPLO ZVÍŘÁTKA SAFARI. (obrázek přiložený k soutěžnímu příspěvku).

Výherce soutěže bude oznámen na FB stránce https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/ nejpozději 5 dnů od ukončení soutěže. Výherce bude o výhře vyrozuměn pod soutěžním statusem.

Výherce bude vyzván k zaslání e-mailové a korespondenční adresy do zpráv FB stránky nejpozději do 5 dnů od vyhlášení Výherce. V případě, že výherce nezašle svoji e-mailovou a korespondenční adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhra bude výherci zaslaná nejpozději do 20 dní od vyhlášení výherce a následném obdržení poštovní adresy pro doručení výhry.

Výhru z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

  1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

  1. DALŠÍ PRAVIDLA

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne 4. 3. 2020

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení